Rekisteriseloste 24.5.2018

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Blåvilla Lifestyle Ky

Y-tunnus: FI27229331

Postiosoite: Hopeasalmenranta 3, 00570 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Timo Poijärvi

Postiosoite: Hopeasalmenranta 3, 00570 Helsinki

Sähköposti: timo@blavilla.com

3. Rekisterin nimi

Blåvillan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Palvelun toteuttaminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Asiakastapahtumien varmentaminen
 • Markkinointi
 • Analysointi ja tilastointi
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, kuten valokuva
 • Ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Palveluun liittymispäivä
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot)
 • Palvelun käyttöä koskevat tiedot (kuten katsotut videot, tilasto-, selailu- ja hakutiedot)
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • Mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään puhelimitse, postikortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Myös internet-sivuilla käytettävillä evästeillä ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla voidaan tietoja kerätä. Lisäksi voidaan käyttää Väestötietojärjestelmän, Postin osoitetietojärjestelmän, puhelinyhtiöiden yhteystietorekisterejä ja muita vastaavia julkisia ja yksityisiä rekisterejä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lukuunottamatta nimi- ja sähköpostiosoitteita, joita kerätään MailChimp -palvelun kautta, mitään muita tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. MailChimpin Privacy Policyyn voi tutustua täällä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot:

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Blåvilla Lifestyle Ky:n työntekijät, joiden pitää työnsä puolesta asiakastietoja käsitellä. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitosopimuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietokannat ja varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja oikaista häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Mahdolliset oikaisupyynnöt rekisteröity voi osoittaa kohdassa 2 mainitulle, rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja käyttö suoramainontaa, etämyyntiä, suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Blåvilla Lifestyle Ky:n asiakaspalveluun.